سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

شرکت درمزایده

چگونگی شرکت درمزایده

برای شرکت در مزایده ها شما اول باید از آدرس و مشخصات و اطلاعات آگهی مزایده خودروها باخبربشید.

با پرداخت اشتراک در سایت میتوانید روزانه از تمامی مزایدات خودروهای سواری، سنگین، موتورسیکلت باخبر شوید.

بادسترسی داشتن به آدرسهای مزایدات و آگهی موردنظر، به آدرس بازدید مزایده گزار مراجعه کرده، خودروها را بازدید و راه و روش شرکت در مزایده رو از اداره دولتی و یا مسئول مزایده جویا شوید.

اطلاعات ومشخصات وقیمت پایه خودروها اکثرا بر روی شیشه خودروها درج شده است درمزایده هیچ کس از قیمت دیگرشرکت کننده ها خبر دارنیست و خودروها بصورت تکی و به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرسند.

سند زدن خودروها به برنده های مزایده و عودت پرداخت ودیعه شرکت درمزایده بستگی‌به نحوه کار اداره مربوطه را دارد.

مراحل شماره گزاری خودروهای مزایده ای دقیقا شبیه دیگر خودروهای عمومی است،خودروها بصورت موتور خاموش در معرض بازدید کنندگان قرار میگیرند.

X